Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2012 Regionali 2013
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ARNAD 516 584 1.100 186 16,91% 430 39,09% 292 296 588 56,59% 50,68% 53,45% 81,30 % 74,88 %
ISSIME 179 187 366 69 18,85% 177 48,36% 126 114 240 70,39% 60,96% 65,57% 71,66 % 72,11 %
VALSAVARENCHE 73 76 149 33 22,15% 88 59,06% 51 53 104 69,86% 69,74% 69,80% 88,68 % 79,74 %Torna su